Siebert leverer store solcelletavler der viser forskellige
produktionsdata fra anlægget.

Tavlerne har lang aflæseafstand op til 40 meter med 100mm LEDcifferhøjde.

Tavlen viser offentligheden hvor meget strøm der produceres og event. hvor meget CO2 der spares.

 

 

 

 

 

Link til datablade